Omgaan met stress

Last van stress op het werk? Belemmert stress uw professionele efficiëntie? Kies dan voor het unieke concept van DialoogPlus en geef stress geen kans meer.

Wist u dat stress een van de grootste oorzaken van verminderde professionele prestaties is? Goed leren omgaan met stress op het werk is dan ook heel belangrijk. DialoogPlus onderscheidt zich met een pragmatische aanpak van stress: we focussen niet alleen op interne stressfactoren (verwachtingen, ambities … ) en stresserende situaties (hoge werkdruk, ondergewaardeerd zijn …). Maar we besteden ook aandacht aan het mogelijke effect dat de stress van anderen heeft op u.

Stress bij anderen begrijpen

Begrijpt u de stress van de mensen met wie u contact hebt? Dan kunt u uw communicatie en gedrag zo aanpassen dat u meer uit uw professionele relatie haalt en u zich minder vaak in een lastige situatie bevindt. Het resultaat op de werkvloer? Minder stress, een betere communicatie en meer rendabiliteit, continuïteit en kwaliteit.

Stapsgewijze opbouw

Uw stress efficiënt en duurzaam verminderen is een proces dat tijd nodig heeft en gericht moet zijn op zelfredzaamheid. Daarom kiezen wij in onze stresstrainingen en coachings heel bewust voor een stapsgewijze en praktische aanpak waarbij zelfontdekking de basis vormt. U gaat eerst zelf aan de slag tijdens de oefensessies en leert via concrete stresstechnieken uw stressreacties herkennen en plaatsen.

Van theorie naar praktijk

De ervaring uit de oefensessies neemt u in een tweede fase mee naar uw werksituatie. Daar past u de geleerde technieken actief toe in uw interactie met anderen. Dankzij deze onderscheidende aanpak brengt u uw stressreducerende technieken voortdurend in de praktijk. Zo overstijgt u het niveau waarbij u theoretisch wel weet wat u moet doen in stresssituaties, maar die kennis in de praktijk niet toepast. Ons doel? U automatisch alerter en effectiever laten functioneren en communiceren op het werk, ook in stresssituaties.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.