TRE Vervolgopleiding

Na de basismodule 1 ga je verder naar de vervolgopleiding.

Een verrijking voor je praktijk

Dit vervolgtraject is toegankelijk voor wie reeds een module 1 heeft gevolgd en zich wil professionaliseren in het gebruik van TRE® in functie van zorg en begeleiding van cliënten en specifieke doelgroepen.

In België wordt, net zoals in de rest van de wereld, de TRE®-opleiding georganiseerd volgens de “Global Certification Training”. Deze opleiding tot “TRE®-provider” is erkend door de internationale organisatie van David Berceli. TRE®, LLC.

De certifiëringsopleiding tot TRE®-provider is noodzakelijk om TRE® professioneel toe te passen.

De vervolgopleiding tot TRE®-provider

De vervolgopleiding tot TRE®-provider bij DialoogPlus in België is een waardevolle stap voor iedereen die cliënten wil helpen met chronische spanningen en stress verbonden aan trauma. Tijdens de opleiding duik je dieper in de TRE®-methode. Je leert over de fysiologie van stress en trauma, de neurologische basis van TRE®, en hoe je deze kennis praktisch kunt toepassen bij cliënten.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de vervolgopleiding tot TRE®-provider bij DialoogPlus. Of je nu een leek bent, een psycholoog, of een professionele zorgverlener, deze opleiding biedt meerwaarde voor iedereen. Jouw achtergrond of opleiding is niet bepalend. De opleiding stelt je in staat om dieper in te gaan op de TRE®-methode, je kennis te verrijken en praktische vaardigheden te ontwikkelen.

 1. De vervolgopleidingsdagen zijn een verdieping van TRE® en specialisatie om te kunnen werken met mensen en groepen. Je leert dieper in te gaan op de TRE®-methode en krijgt praktische tools om individuen en groepen te begeleiden.
 2. De Supervisiemodules: In deze supervisies ga je dieper in op jouw eigen groeiproces, ervaringen en bekijk je TRE® vanuit de praktijk. Het biedt ondersteuning, tips en trics, good practices en via concrete praktijkopdrachten bekwaam je je tot een deskundige traumasensitieve TRE®-provider.
 • Opleidingsdagen
 • Supervisie-dagen
 • Persoonlijke sessies

Deze opleiding is praktisch en concreet, en het vervolg stelt je in staat via een heel persoonlijk trajecct, je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen als TRE®-professional. De inhoudelijke verdieping stelt je in staat om een expertise op te bouwen in het begeleiden van mensen bij het loslaten van spanningen en stress.

Deze opleiding is voor wie reeds een module 1 heeft gevolgd. Volg bij voorkeur de vervolgopleidingsdagen, aansluitend op jouw basismodule 1. Mocht dit niet kunnen door praktische omstandigheden en je sowieso je certificering verder wilt zetten, stuur dan een mail naar tre@dialoogplus.be.

Deelnemers aan de opleiding komen vaak uit diverse achtergronden: van leken tot professionals in de gezondheidszorg. Dit creëert een rijke leeromgeving waarin je kunt leren van elkaars ervaringen en perspectieven.

Een mix van diverse achtergrond en opleiding

Naast theoretische kennis leer je ook praktische vaardigheden om TRE® veilig en effectief te begeleiden. Denk aan het herkennen van ontladingsreacties, het aanpassen van oefeningen op maat van de cliënt, en het creëren van een veilige ruimte. Deze vaardigheden zijn waardevol, ongeacht je achtergrond of opleiding. Je kunt ze direct toepassen in je werk.

Een enorme meerwaarde voor mijn praktijk

J. Deblezer

Terwijl in module 1 de nadruk ligt op het persoonlijke eigen maken van TRE®, geeft deze vervolgopleiding jou het fundament voor het toepassen van TRE® binnen je eigen professionele context.

In deze training TRE leer je hoe je Tension (stress & trauma) Release Exercises kunt inzetten voor de begeleiding van clienten, zowel individueel, als in kleine groep. En er is voldoende tijd en ruimte voor je verdere persoonlijke groei.

Je leert hoe je TRE® aan een groep of een individu correct initieert zodat ze TRE® voor zichzelf kunnen gebruiken nadien.

Daarnaast leer je het releaseproces te begeleiden.  Eens mensen vertrouwd zijn met de TRE® oefeningen, komt vaak de vraag voor TRE®-procesbegeleiding, om een herstel te ondersteunen en veerkracht te vergroten.

“Letting go is not for the purpose of forgetting or forgiving the past, it is about releasing the energy of the past to give us back our lives in the present which is necessary to deliver us into a new future”
David Berceli

Concrete thema’s die aan bod komen:

 • Aanleren van 5 stappen van een TRE-proces: intro, de oefenreeks, het releasemoment, de integratie en de afsluiting.
  • ifv het begeleiden van een individu
  • ifv het begeleiden van groepen
 • Fascia en TRE:
  • Werking en eigenschappen van fascia
  • Invloed van fascia op TRE-release
  • Hoe fascia inzetten bij TRE-release en beweging.
 • Polyvagal:
  • Toegepast voor jezelf (ifv provider)
  • Toegepast ifv cliënt
  • Hoe helpen down-/up-reguleren
 • Belang van co-reguleren ifv zelf-regulering
 • Transfer/ Contra-transfer binnen het werken met TRE®
  • hoe te werken vanuit de kracht van empowering
  • hoe een veilige ruimte bieden,
  • hoe observerend aanwezig ‘getuige’ zijn
  • hoe je eigen ge-automatiseerde (hulpverlenings/kennispatronen) tijdig herkennen en beheren
  • hoe de ander in contact met zichzelf brengen, los van jou
 • Initiatie en modificatie van de basis-oefeningen:
  • Correct aanbieden van juiste oefeningen – Internationaal Protocol
  • Hoe de oefeningen op maat van cliënt maken
  • Op maat van diversiteit binnen groepen
 • Voorbij het initiatie-niveau: werken met het ’tril’-mechanisme zelf:
  • Proces van het ‘releasen’ in het begeleiden van een cliënt
  • Aspecten van langdurige begeleiding, traject
  • Hoe TRE gebruiken als begeleiding op zichzelf-staand
  • En hoe te integreren binnen andere begeleiding
 • Soorten interventies ter ondersteuning van het TRE-herstelproces
  • Welke verbale interventies: wat zeg je wel, wat niet
  • Hands-on interventies: welke zijn er en hoe zet je ze veilig in
  • Hands-off interventies: wat, hoe, wanneer, waarom
  • Self-touch als interventie: hoe, waar en wanneer inzetbaar
 • Specifieke situaties/doelgroepen zoals:
  • Cliënten die in een ‘lus’ vastlopen, in beweging brengen.
  • Mensen die niets of weinig voelen/bewegen
  • Aandachtspunten bij het werken met kinderen, kind/jong/volwassen samen, duo’s: partners
  • Begeleiden bij specifieke reacties zoals overspoeling, freeze, …
 • Online TRE-sessies:
  • Basisprincipes van een online-sessie met een individu
  • Basisprincipes van een online-sessie met groepje
  • Tips, tricks en richtlijnen ivm gebruik van TRE online

TRE® vervolgopleiding bestaat uit opleidingsdagen en supervisiedagen in groep.

Module 2 A: didactiek van TRE ifv begeleiden van individuen

 • Dag 1 –
 • Dag 2 –

SupervisieModule 3A: video’s met begeleiden van een individu

 • Dag 3 –
 • Dag 4 –

Module 2 B en Supervisiemodule 3B: interventietechnieken en Video’s met ‘begeleiding van groepen’)

 • Dag 5 –
 • Dag 6 –

Module 4: supervisiedagen met video’s groepsbegeleidingen en blinddate-lifesessies

 • Dag 7 –
 • Dag 8 –
 • Dag 9 –

De exacte data staan bij de specifieke opleidingen hieronder.

Kostprijs van de dagen:

Bij inschrijving voor de vervolgopleiding kan je kiezen:

 • Bij inschrijving =  € 1560,-
 • Of in 2 schijven:
  • Deel 1: € 800,-  
  • Deel 2: € 800,- 
 • Rek nr: BE11 7360 1851 5748 – DialoogPlus
 • met vermelding : je naam + “TRE-vervolg na (vul datum in)”

Het factuur ontvang je tijdens de opleiding, na betaling.

Naast de opleidingsdagen is er jouw persoonlijk groeitraject.

Dit groeitraject bestaat uit persoonlijke sessies en supervisies:

 • Naast deze opleidingsdagen plan je minimum 4 persoonlijke sessies
  • doel: begeleiding van jouw persoonlijke TRE-ervaringen
  • met een TRE-provider (uit de lijst)
  • Minimum richtprijs: €70,-
 • En plan je in samenspraak met je supervisor nog minimum 5 supervisie-sessies (van 1.20 u)
  • doel: begeleiding van jouw professioneel traject
  • met de TRE-trainers (Karin, Jo) en Supervisors (Nathalie, Ihsan)
  • richtprijs: € 100 ,-
 • En tenslotte is er nog 1 certificeringssessie (max 2 u)
  • met de TRE-trainers (Karin, Jo)
  • richtprijs € 135 ,-

Deze supervisiesessies en jouw 4 persoonlijke sessies plan je los van de opleidingsdata hierboven zodat je ze zelf kunt plannen ifv jouw timing en vooruitgang.

Voor de officiele TRE-Enrollment USA in dollar: 35 dollar.

Locatie:

Leuven. Verdere specifieke gegevens worden later meegedeeld.

Overnachting in de buurt mogelijk.

Beperkt aantal deelnemers.

Dit zeggen de deelnemers:

Lees over de impact van deze opleiding. Zowel op persoonlijk vlak alsook op professioneel vlak zijn er talloze getuigenissen over de meerwaarde van deze opleiding.

Vragen en antwoorden

Kijk hier en ontdek hoe ons zenuwstelsel werkt

TRE Zomerformule

De TRE®-opleiding combineren met je zomervakantie in Frankrijk?

Tijdens het jaar geen tijd om aan zelfzorg te doen? Kom TRE® ontdekken tijdens je vakantie in Frankrijk.

Of wil je de TRE®-methode aanleren voor gebruik binnen jouw professionele context? Na deze module kan je snel doorstromen naar de vervolgmodules

Meer info

Scroll naar boven