TRE – Specialisatie voor TRE-providers

DialoogPlus biedt diepgaande supervisies en geavanceerde masterclasses aan TRE-providers in ons land ter ondersteuing van professionaliteit. We streven ernaar om TRE-providers op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en te inspireren.

Deze trainingen zijn zeer praktisch, concreet en ervaringsgericht.  Ze geven ook dieper inzicht, vanuit diverse wetenschappen zoals neurowetenschappen, fascia, psychologie, anatomie, ed.

Onze trainingen zijn ontworpen om de professionele vaardigheden van TRE-providers te versterken. We richten ons op specifieke competenties en kennis die nodig zijn om hoogwaardige TRE-begeleidingen te doen.

Onze masterclasses bieden diepgaande inzichten in het complexe TRE-proces. We behandelen stressbeheersing, traumarelease, en het loslaten van spanning op een veilige en onderbouwde manier. We bieden als begeleider een ‘safe space’ zodat de client in zijn autonomie versterkt wordt en er een herstellende verbinding van hoofd en lichaam ontstaat, los van ons.

We streven ernaar om TRE-providers op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Dit omvat innovaties op het gebied van lichaamsgerichte therapieën, good practices, internationaal onderzoek en evidence-based praktijken.

Onze trainingen gaan verder dan basisvaardigheden. We duiken dieper in specifieke onderwerpen, zodat TRE-providers een grondig begrip krijgen van hun vakgebied en effectiever kunnen werken met cliënten. En zodat ‘automatismen’ (uit andere begeleidingsvormen) het ‘lichaamseigen TRE-proces niet in de weg staan.

Onze masterclasses worden gegeven door experts met uitgebreide ervaring in TRE en aanverwante disciplines. We streven ernaar om de best mogelijke opleiding te bieden en beroepen ons op ons internationaal netwerk van trainers en experten. Omdat we effectieve verankering van kennis en vaardigheid willen, en omdat we ontmoeten zeer belangrijk vinden als collega-providers, kiezen we uitsluitend voor life-workshops en gaan we niet online werken.

Enkele basisthema’s waarrond de masterclasses worden gecentraliseerd:

 1. Empowerment: We leren TRE-providers om cliënten te empoweren en hen te helpen hun eigen (zelf)-herstellend vermogen te activeren. Dit gebeurt op een bewuste, veilige en onderbouwde manier.
 2. Polyvagal-theorie: We passen de theorie van Polyvagal toe, zodat TRE-providers bewust een veilige ruimte kunnen bieden en hun interventies kunnen afstemmen op de behoeften van de cliënt.
 3. Trauma-sensitiviteit: TRE gaat verder dan alleen trillen. We leren providers om te kijken naar lichaamssignalen en hoe ze (trauma-)sensitief kunnen handelen.
 4. Zelfhulpmiddel: TRE wordt aangeleerd als een zelfhulpmiddel, zodat cliënten spanningen en stress op een veilige manier kunnen loslaten. Daarom leren we voortdurend hoe onze begeleiding zo te organiseren opdat cliënten zichzelf ‘mildheid aanleren en met zichzelf in verbinding komen te staan.
 5. Certificeringskwaliteit: Om TRE met anderen te doen, moeten providers volledig gecertificeerd zijn. Onze masterclasses bouwen verder op deze reeds aanwezige basisbekwaamheid en bieden daarbovenop nieuwe inzicht en praktijk. Om tegemoet te komen aan de steeds complexere vragen en noden van een client.

TRE: werken vanuit meervoudige intelligentie

TRE richt zich op het bevorderen en begrijpen van veerkracht, zelfregulatie en welzijn. De aanpak van TRE integreert meervoudige intelligenties.

Emotionele Intelligentie

TRE benadrukt het belang van emotionele intelligentie. Dit omvat het vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en effectief te beheren. Het is een vorm van intelligentie die ons helpt om veerkrachtig te blijven in stressvolle situaties. Tijdens TRE-opleiding leren deelnemers om bewust te zijn van hun emoties en hoe deze zich manifesteren in het lichaam. Dit helpt bij het reguleren van stress en spanning.

Dit betekent dat je goed begrijpt hoe je je voelt en hoe je met die gevoelens omgaat. Als je bijvoorbeeld boos bent, weet je hoe je jezelf kunt kalmeren.

Lichaamsintelligentie

TRE erkent het lichaam als een bron van wijsheid. Het vermogen om lichaamssignalen waar te nemen en te interpreteren, speelt een cruciale rol in zelfregulatie. Dit komt overeen met de kinesthetische intelligentie. De focus ligt op het lichaam en het vrijlaten van opgeslagen spanning. Deelnemers leren om te luisteren naar de signalen van hun lichaam en deze te gebruiken voor zelfregulatie.

Dit gaat over luisteren naar je lichaam. Als je bijvoorbeeld moe bent, weet je dat je rust nodig hebt. Het is als een soort innerlijke wijsheid van je lichaam.

Zelfbewustzijn:

TRE moedigt zelfreflectie en bewustzijn aan. Dit sluit aan bij de intrapersoonlijke intelligentie, waarbij mensen zichzelf begrijpen, hun sterke en zwakke punten kennen en hun eigen gedachten en emoties kunnen evalueren. Deelnemers ontwikkelen een dieper begrip van hun eigen lichaamssensaties en emoties. Dit vergroot het zelfbewustzijn.

Dit betekent dat je jezelf goed kent. Je weet wat je goed kunt en waar je nog aan kunt werken. Het is belangrijk om te begrijpen wie je bent.

Sociale Intelligentie

Bij TRE benadrukken we het belang van verbinding met anderen. Dit komt overeen met de interpersoonlijke intelligentie, waarbij mensen effectief kunnen communiceren, empathie tonen en relaties opbouwen. In onze begeleidingen leren we heel concreet het effect van ‘holding space’, afstand en nabijheid, zeker in verbale interventies. Hoewel TRE vaak een individuele praktijk is, wordt het ook meer en meer in groepen aangeboden. Zo kan het de sociale intelligentie vergroten door deelnemers bewust te maken van hun eigen reacties op anderen en hoe ze zich verhouden tot een geheel van samenzijn.

Dit gaat over hoe je met andere mensen omgaat. Het betekent dat je goed kunt praten, luisteren en begrijpen wat anderen voelen. en je je bewust wordt van de kracht van afstemmen.

Creatieve Intelligentie

Met TRE moedigen we creativiteit en flexibiliteit aan. Dit sluit aan bij de creatieve intelligentie, waarbij mensen in staat zijn om nieuwe ideeën te genereren, problemen op onconventionele manieren op te lossen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vanuit het ‘niet weten’ ontstaat een aanwezig zijn in het nu waarin we kunnen inspelen op wat er in het organisme van de client gebeurt zonder druk of ‘agenda’. Zodat de client zich erkend en gewaardeerd voelt en niet hoeft te voldoen. De opleiding in TRE stelt deelnemers in staat om op creatieve manieren spanning los te laten en nieuwe manieren van zelfzorg te ontdekken. Het volgen van de client vraagt flexibiliteit en inventiviteit. Zo geef je ruimte aan de andere en ontstaat soms een unieke weg naar herstel.

Dit betekent dat je goed bent in het aanwezig zijn, zonder jouw interventies op te dringen. Het is alsof je een creatieve fascilitator bent, open, dankbaar en vol verwondering voor de intelligentie van een organisme zowel kan herstellen als kan beschermen.

Zo kan TRE leiden tot een holistische benadering van welzijn, waarbij zowel cognitieve als lichamelijke aspecten worden aangereikt . In ons land leggen we sterk de nadruk op een traumasensitieve aanpak in het toepassen van TRE.

Gespecialiseerde trainers en opleiders

Enkele keren per jaar nodigen we experts uit binnen- en buitenland uit. Omwille van een specialiteit of een expertise kiezen we om met hen samen te werken. TRE is voortdurend in ontwikkeling en we willen onze TRE-providers in ons land op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Wie hebben we al in ons land op bezoek gehad? David Berceli, Mariano Pedroza, Cheda Mikic,

Mariano Pedroza

TRE-trainer, Brazilië

Cheda Mikic

TRE-trainer, Italië

David Berceli

TRE-Founder, US

Een verrijking voor je praktijk

Thema’s die al aan bod zijn gekomen

 • De kracht van aanraking olv Berceli 2 daagse brussel.
 • TRE begeleiding olv Mariano Pedroza, 2-daagse brussel
 • Tre en het diafragma, tweedaagse olv cheda Mikic
 • Read the body: hoe kijken naar een lichaam, 2 daagse olv cheda Mikic

Komende thema’s kunnen gaan over:

 • Werken met kinderen en jonge mensen
 • TRE en fibromyalgie, …
 • fascia en interventies
 • marketing ideeën

Schrijf je nu in op de volgende advanced van 4 oktober 2024

Interesse? Neem een kijkje bij de opleidingen!

Enkele keren per jaar organiseren we specifieke trainingen, workshops en thematische supervisies. Als gecertifieerde provider kom je af en toe op een punt waarop je wil uitwisselen, je kennis wil verdiepen of concrete items wil oefenen binnen een veilig kader.
Met andere providers samen heb je kans om je kennis te verdiepen, en vooral praktijkervaring op te doen.

TRE Zomerformule

De TRE®-opleiding combineren met je zomervakantie in Frankrijk?

Tijdens het jaar geen tijd om aan zelfzorg te doen? Kom TRE® ontdekken tijdens je vakantie in Frankrijk.

Of wil je de TRE®-methode aanleren voor gebruik binnen jouw professionele context? Na deze module kan je snel doorstromen naar de vervolgmodules

Meer info

Scroll naar boven