TRE opleiding Vlaanderen – België

lees hier meer over de TRE-opleiding

De certifiëringsopleiding tot TRE®-provider is noodzakelijk om TRE® professioneel toe te passen.

In België wordt, net zoals in de rest van Europa, de TRE®-opleiding georganiseerd volgens de “Global Certification Training”.  Deze certifiëring tot “TRE®-provider” is erkend door de internationale organisatie van David Berceli.  TRE®, LLC.

Een verrijking voor je praktijk

Deze opleiding in het Nederlands is bijzonder geschikt voor al wie zijn cliënten wil helpen om chronische spanningen verbonden aan stress en trauma beter te begrijpen en aan te pakken. De TRE®-providers worden opgeleid om de TRE®-methode aan te leren  als een zelfhulpmiddel om spanningen en stress op een veilige manier los te laten.

Sommige TRE®-providers integreren de TRE®- methode in een reeds bestaande praktijk.

Waarom een opleiding?

Het Global Certification Training Programma ( GCTP ) biedt cursisten, de nodige knowhow om, nadien, TRE als een veilige en effectieve spanning losmakende hersteltechniek aan te bieden aan cliënten, zowel in individuele begeleiding alsook in het werken met TRE in een klein groepje.

Er komt steeds meer vraag naar het ‘lichaamsgerichte’ en TRE blijkt een zeer welgekomen verrijking te zijn, ook in ons land. Op voorwaarde dat het op een gepaste onderbouwde manier aangeboden wordt.

Want TRE heeft een impact. Het is een somatische ‘lichaamseigen’ techniek waarin het ‘empoweren’ en ‘afstemmen op het cliënt-ritme’ enkele fundamentele uitgangspunten zijn, om zo het (zelf)-herstellend vermogen dat in elk wezen zit, op een heel eigen manier te activeren en opdat de cliënt zichzelf daarin leert reguleren.

Als provider leer je kijken naar lichaamssignalen en hoe (trauma-)sensitief te handelen. Zodat via jouw interventies de cliënt zichzelf en zijn lichaam steeds beter begrijpt, er terug verbinding mee kan maken en een duurzaam herstel kan plaatsvinden.

Je leert ook op een praktische en concrete manier de theorie van Polyvagal toepassen zodat je heel bewust een veilige ruimte biedt, zowel in je nabijheid alsook in je interventies kunt afstemmen.

TRE is dus veel meer dan ‘het activeren van trillen’. Het vraagt een deskundigheid en onderbouwde aanpak, wat maakt dat je volledig gecertificeerd moet zijn om TRE aan anderen te kunnen onderwijzen.

TRE® – Het opleidingstraject®:

 

Een opleiding bestaande uit modules van telkens 2 tot 3 dagen:

 • opleidingsmodule 1 is open voor iedereen, zowel voor professionals als voor je persoonlijke ontwikkeling

Pas na deze module beslis je of je verder wil gaan met de opleiding en schrijf je je in voor de volgende modules:

 • opleidingsmodule 2 is verdieping van TRE® en specialisatie om te kunnen werken met mensen en groepen.
 • supervisiemodule 3 is een supervisie waarin we dieper ingaan op jouw proces, ervaringen, en TRE® bekijken vanuit de praktijk.
 • supervisiemodule 4 is een supervisie waarin we dieper ingaan op jouw cases, ervaringen en diverse praktijksituaties en bevat de voorbereiding voor eindcertificering.

 

Naast de modules is er jouw persoonlijk groeiproces en opleidingstraject onder supervisie waardoor je op eigen tempo kunt evolueren en gerichte feedback krijgt.

 • Persoonlijk ervaren van je eigen TRE®-proces en hiervan een dagboek bijhouden.
 • Individuele TRE®-sessies bij een Advanced TRE®-provider.
 • Supervisie voor de begeleiding van individuen en groepen, geleidelijk georganiseerd gedurende de opleiding.

Karin en Jo zijn allebei Internationaal erkende TRE-trainers (Global Certification Trainers). Samen met enkele supervisors verzorgen we jouw traject op maat.

Samen zoeken we uit hoe je traject op jouw maat loopt, zowel in functie van persoonlijke groei alsook in functie van jouw doel om nadien de TRE-methode te kunnen inzetten binnen je professioneel kader.

Inhoud van Module 1:

Concrete thema’s die aan bod komen:

In elke sessie begeleiden we je doorheen de oefeningen, zodat je ze naar eigen goeddunken aanpassen voor je eigen comfort. Daarnaast verdiepen we ons in de achtergrond van TRE® zodat je een stevige basis hebt om TRE® voor jezelf te gebruiken.

 • Introductie en kennismaking met TRE®.
 • Verdiepen van jouw persoonlijk release-proces
 • Zelfregulering; hoe je TRE® doseert en op een veilige manier kunt ervaren.
 • Anatomie, neurologie en psychologie van stress en trauma en de relatie tot TRE®
 • Begrip en kennis van het trilmechanisme.
 • De psoas-spier en de vlucht-vecht respons gekoppeld aan TRE®.
 • Introductie van de polyvagal theorie (Porges).
 • Impact TRE® op brein, zenuwstelsel, fascia, spieren en hormoonhuishouding.
 • Strategieën rond gronding en centering.

Als je TRE® wilt begeleiden met anderen mensen, kan je na deze basismodule doorstromen naar de verdere opleiding.

(Als je je wilt certificeren als TRE® Provider zul je de Module 2 training aansluitend op je Module 1 training moeten volgen. Als je, om wat voor reden dan ook, hiertoe geen mogelijkheid hebt en toch wilt certificeren, neem dan contact op)

Inhoud van Module 2 en de vervolgdagen:

Zowel de didactiek van het begeleiden van een ander als het begeleiden van een groep komen in deze module aan bod. Je leert hoe je een groep of een indvidu initieert zodat ze veilig kunnen kennismaken met deze TRE-methode.

Daarnaast leer je hoe een herstelproces te begeleiden, want eens mensen vertrouwd zijn met TRE via een initiatie komt vaak de vraag voor procesbegeleiding. Je werkt bewust hoe je begeleiding loopt via co-regulering, dosering, empowering, zelf-regulering, neurologische communicatie en hoe je neutraal (zonder interpretatie, enz) aanwezig kunt zijn. Hoe veiligheid bieden en begrenzen.

Concrete thema’s die aan bod komen:

 • Werken met individuen: 5 stappen van een TRE-proces: intro, de oefenreeks, het releasemoment, de integratie en de afsluiting.
 • Werken met groepen:
 • Fascia:
  • Wat
  • Samenhang met TRE
  • Hoe uit zich dat binnen TRE/trillen-release/hoe mee werken
 • Polyvagal
  • Toegepast voor jezelf (ifv provider)
  • Toegepast ifv cliënt
  • Hoe helpen down-/up-reguleren
  • Belang van co-reguleren ifv zelf-regulering
 • Transfer/ Contra-transfer
  • Specifiek binnen het werken met TRE®
 • Aanpassen / Modificaties van de oefeningen
  • Protocol van de oefeningen eigen maken
  • op maat van cliënt maken
  • op maat van diversiteit binnen groepen
 • Proces van het begeleiden van een cliënt
  • langdurige begeleiding, traject
 • Hoe TRE gebruiken als begeleiding op zichzelf-staand
  • En hoe te integreren binnen andere begeleiding
  • combinaties met andere specifieke begeleiding en TRE
 • Voorbij het initiatie-nivo: werken met het ’tril’-mechanisme zelf
  • Soorten interventies: hands-on, hands-off, selftouch,
  • wanneer en welke interventies
 • Specifieke situaties:
  • Clienten die in een ‘lus’ vastlopen. Herhalend mechanisme dat niet meer evolueert terug in beweging brengen
  • Mensen die NIET trillen/
  • aandachtspunten voor het werken met Kinderen, kind/volwassen samen, duo’s: partners
  • overspoeling/ ‘pijnlijk’ proces begeleiden
  • verscheidenheid van kennis en voorsituaties, hechting, trauma,
 • Post traumatische groei

Deze opleiding is een combinatie van info, kennis en zelf aan de slag gaan via Supervisies. Een goed uitgestippelde reis en vooral een boeiend groeiproces.

vragen

Vragen en antwoorden

Klik op de vragen en lees het antwoord of vind meer informatie


Is deze opleiding een goede keuze voor mij? Wat geeft het me ?

Het Global Certification Training Programma ( GCTP ) biedt cursisten, de nodige knowhow om, nadien, TRE als een veilige en effectieve spanning losmakende hersteltechniek aan te bieden aan cliënten, zowel in individuele begeleiding alsook in het werken met TRE in een klein groepje.

Er komt steeds meer vraag naar het ‘lichaamsgerichte’ en TRE blijkt een zeer welgekomen verrijking te zijn, ook in ons land. Op voorwaarde dat het op een gepaste onderbouwde manier aangeboden wordt.

Want TRE heeft een impact. Het is een somatische ‘lichaamseigen’ techniek waarin het ‘empoweren’ en ‘afstemmen op het cliënt-ritme’ enkele fundamentele uitgangspunten zijn, om zo het (zelf)-herstellend vermogen dat in elk wezen zit, op een heel eigen manier te activeren en opdat de cliënt zichzelf daarin leert reguleren.

Als provider leer je kijken naar lichaamssignalen en hoe (trauma-)sensitief te handelen. Zodat via jouw interventies de cliënt zichzelf en zijn lichaam steeds beter begrijpt, er terug verbinding mee kan maken en een duurzaam herstel kan plaatsvinden.

Je leert ook op een praktische en concrete manier de theorie van Polyvagal toepassen zodat je heel bewust een veilige ruimte biedt, zowel in je nabijheid alsook in je interventies kunt afstemmen.

TRE is dus veel meer dan ‘het activeren van trillen’. Het vraagt een deskundigheid en onderbouwde aanpak, wat maakt dat je volledig gecertificeerd moet zijn om TRE aan anderen te kunnen onderwijzen..


Wat is de waarde van de TRE®-certificering voor een psychotherapeut of een hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg?

Verschillende psychotherapeuten en zorgverleners hebben TRE het “ontbrekende stuk” genoemd. TRE geeft je een effectieve somatische techniek om te werken met mensen die herstellen van chronische stress, angst of trauma (zowel vroeger als recent).

Het voordeel voor jou:

1 De TRE methode geeft u een zeer waardevol hulpmiddel – een somatische techniek – om het behandelproces van uw cliënt te ondersteunen. De meeste van je cliënten zullen in staat zijn om TRE zelf toe te passen, ter ondersteuning van het werk dat ze met jou doen.

2 TRE is een holistische benadering van herstel.  TRE betrekt het lichaam, de geest en de emoties.

3 TRE kan de behoefte van de cliënt om “het verhaal te vertellen” verminderen.

4 TRE is een zeer gewaardeerde aanvullende praktijk geworden voor de traditionele therapeutische ” gesprekstherapie ” in de geestelijke gezondheidszorg, omdat het therapie ondersteunt op de diepste niveaus van de fysiologie, waar traumatische reacties hun oorsprong vinden.

5 TRE kan worden onderwezen als een non-touch lichaamswerk praktijk voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

6 Ontdek hoe TRE®-zelfregulatie een zeer waardevol instrument is voor emotionele en fysieke genezing.

7 TRE kan het fysieke lichaam op subtiele en diepgaande manieren veranderen; vaak verminderen of verdwijnen emotionele en/of fysieke symptomen van chronische stress en trauma.

Welke waarde heeft de TRE®-certificering voor een massagetherapeut?

 • De TRE-certificering verdiept je kennis van en je vermogen om te werken met het neurologisch fysiologisch herstelmechanisme dat in een lichaam zit. Je kunt het aanwenden als een effectieve helende component voor je cliënten.
 • TRE vereist niet dat je fysiek in aanraking komt met je lichaam wanneer je met cliënten werkt.
 • TRE ondersteunt emotionele genezing zonder dat je je hoeft bezig te houden met ” gesprekstherapie”.
 • TRE is een waardevol instrument om aan je cliënten te geven dat hen in staat stelt om positieve en blijvende verandering te brengen in vastgezette spanningspatronen.
 • TRE leert je hoe zelfregulatie een zeer waardevol instrument is voor emotionele en fysieke genezing.
 • TRE kan je praktijk versterken door je in staat te stellen TRE groepslessen en workshops aan te bieden.
Welke waarde heeft de TRE®-certificatie voor een Bio-Energetisch Therapeut en voor lichaamswerkers uit andere disciplines, zoals Yoga, Mindfulness, ChiQong?, ...?

Lichaamswerkers van alle disciplines waarderen een verdieping in begrip en het opbouwen van vaardigheden in het werken met het neurofysiologisch herstelmechanisme (oa de tremorrespons) van het lichaam

 • TRE leert het concept van het “volgen van het lichaam”.
 • TRE is een “lichaamsgerichte” techniek.
 • TRE leert hoe zelfregulatie een zeer waardevol instrument is voor emotioneel en fysisch herstel.
 • TRE is een zelfhulptechniek die door uw cliënten zal worden gewaardeerd als een waardevol instrument dat zij zelf kunnen gebruiken om gezondheid en herstel extra te bevorderen

Krijg ik nog andere voordelen samen met mijn certificering?

Zodra je gecertificeerd bent, ontvang je verschillende voordelen:

Je staat op de officiële TRE website Provider pagina van de Website van Berceli.

Deze website wordt elke maand door vele duizenden mensen bezocht!  Met de groeiende reputatie van TRE is dit een geweldige bron van informatie en mogelijke doorverwijs naar jou.

Je krijgt ook toegang tot artikelen en video’s die je verdere groei in het werken met stress en traumaverwerking ondersteunen.

Je zult gekwalificeerd zijn om door te gaan met TRE Advance Practice workshops die je TRE vaardigheden en kennis enorm zullen vergroten.  Zo leer je steeds bij en krijg je de kans om Berceli zelf aan het werk te zien.

Je zult deel uitmaken van een steeds groeiend TRE netwerk dat elkaar ondersteunt en kennis deelt via Facebook en andere sociale media netwerken.

En je krijgt toelating tot het gebruik maken van de term TRE en van publicaties ervan.


Ik ben geen geestelijke gezondheids- of medische zorgverlener. Welke waarde heeft de TRE®-certificering voor mij?
In de loop der jaren hebben we veel mensen gecertificeerd uit alle lagen van de bevolking, die competent en veilig TRE wilden leren aan vrienden, familie, collega’s en/of cliënten. Onder de gecertificeerden bevinden zich moeders, maatschappelijke organisaties die werken met daklozen en programma’s voor risicodragende tieners, maar ook brandweerlieden, rampenbestrijders en vrijwilligers.

Het TRE Certificatie Trainingsprogramma is ontworpen om je voor te bereiden op het bekwaam en veilig onderwijzen van TRE als een stressverlichtende techniek.


Ik ben een Life Coach, zal TRE® certificering nuttig voor mij zijn?
Velen op het gebied van Life Coaching vinden TRE een zeer nuttig instrument om hun cliënten aan te bieden.   Door middel van het certificeringsproces zul je leren hoe je deze zelfhulptechniek op competente en veilige wijze aan anderen kunt aanbieden.   TRE wordt gewaardeerd en gewaardeerd door mensen in het hele spectrum van de samenleving, van daklozen tot leidinggevenden in het bedrijfsleven. 

Waarom kan ik al niet TRE® beginnen aanbieden of doen met anderen, na het lezen van het boek of het volgen van een van de initiaties of online-workshops?

1 Dr. Berceli heeft het auteursrecht en de handelsmerken op alles wat met TRE te maken heeft.  Het onderwijzen van TRE zonder certificering betekent dat je een wettelijke schending van het handelsmerk en copyright begaat. Eens gecertificeerd kan je namelijk wel wettelijk gebruik maken van het handelsmerk.

2 Uit respect en vanuit veiligheid van de cliënt.  TRE onderwijzen zonder volledige certificering betekent dat je wanpraktijken begaat omdat je niet de vaardigheden, kennis en ervaring hebt om iemand competent en veilig, door het TRE proces te leiden.  Het is trouwens zeer onprofessioneel om iets met mensen te doen zonder dat je bekwaamheid hebt bewezen. Overigens, het leidt tot klachten van en schade bij clienten en dat heeft dan weer tot gevolg dat TRE zelf onder een slecht daglicht komt te staan in ons land.

Wat je wel kan doen, is TRE voor jezelf uittesten en mocht je daar begeleiding bij nodig hebben, aarzel niet om ook zelf eerst eens bij een provider te gaan. Zo merk je snel welke knowhow daar achter verscholen zit en kan je alvast wat antwoorden krijgen op je vragen.


Als jullie de boeken en DVD's verkopen zodat mensen het zelf kunnen leren, waarom kunnen zij dan niet beginnen met het onderwijzen van TRE® aan anderen?
Berceli heeft publicaties gemaakt zodat TRE zo breed mogelijk voor eigen gebruik bereikbaar kan worden. Die boeken zijn geen handleidingen om TRE met anderen te doen. Vergelijk het met boeken over yoga of mindfulness. Na het lezen ben je ook niet opeens een mindfultrainer of een yogainstructor. Ook al wordt TRE als heel eenvoudig omschreven, vergis je niet. TRE werkt door op het (onbewust aangestuurde) zenuwstelsel. Wil je daarom effectief met mensen werken, dan is een opleiding nodig om een grondig inzicht te krijgen in de diepere werking van deze (ogenschijnlijk eenvoudige) methode en ervaring op te doen.

Dat mensen op zoek zijn naar hulpmiddelen is zeer begrijpelijk. Dat ze TRE voor zichzelf uitproberen, via boeken of onlinevideo’s, kan soms een uitkomst bieden. Maar in elk geval liggen hun keuzes binnen hun verantwoordelijkheid.


Waarom is TRE® een revolutionair hulpmiddel bij alledaagse stress, angst of trauma?
Een verschil van TRE t.o.v. andere ontspanningstechnieken of therapieën, is dat je niet altijd ‘mindfull of ‘bewust aanwezig’ of ‘ernstig’ hoeft te zijn tijdens het herstelmoment van je lichaam.  Je kan het doen al TV-kijkend of vanop je bureaustoel, zo je wil. Eens je weet hoe een ‘onvrijwillige’ trilling in de spieren nuttig en bestuurbaar is, kan het zijn herstellend werking hebben als vanzelf. Het is een natuurlijk loslaten dat in je lichaam is geprogrammeerd en al wat het nodig heeft is een veiligheid en vertrouwdheid in je hoofd.

Want eens terug vertrouwd met jouw lichaamseigen herstel en eens je je daar veilig mee voelt kan je dit integreren binnen je dagelijks leven.


Hoe hebben mensen baat bij periodieke TRE® beoefening, stressmanagement en populaire ontspanningstechnieken?
Stress, angst en trauma zijn veel voorkomende gebeurtenissen in het leven van mensen. We ervaren vaak dagelijks stress, thuis of op het werk. Het lichaam reageert voortdurend op verhoogde niveaus van stress door de spieren samen te trekken om het probleem te ‘overwinnen’. We herkennen deze samentrekkingen echter zelden totdat we pijn, ongemak of ziekte ervaren. Door preventieve technieken zoals TRE te beoefenen, kunnen we voorkomen dat stress- en spanningsniveaus oplopen tot een punt van chronische ziekte.

Waarom lijkt TRE® de slaap te verbeteren en veerkracht op te bouwen?

Het lichaam weet intuïtief hoe en wanneer het zichzelf in slaap moet brengen. Moeite met slapen is gewoon een symptoom dat er iets uit balans is met het lichaam. Slapeloosheid is vaak het signaal dat stress, angst en spanning ervoor zorgen dat het “slaapmechanisme” niet goed werkt.

Diepe ontspanning van de spieren, die TRE teweegbrengt, zet het lichaam aan tot het activeren van de rust/vertering, ontspanningsreactie van het parasympatisch zenuwstelsel dat het lichaam in staat stelt te slapen. Veerkracht kan worden bereikt wanneer het individu kan werken, reageren op stress, spelen, en dan rusten. Als voldoende diepe rust, en de ontspanningsreactie, deel uitmaken van het dagelijkse leven van het individu, voel je je veerkrachtiger en heb je meer grip in lastige situaties. 


Binnenkort komen nog meer antwoorden en vragen
wordt vervolgd

 

Praktische gegevens

Kijk hier en ontdek hoe ons zenuwstelsel werkt

Wil je eerst even kennismaken met TRE, dan heb je volgende mogelijkheden:

via korte dag- of avondsessies (of via de Module1-driedaagse).

TRE®- Initiatie workshop

     • Deze workshop laat je kennis maken met TRE®, en hier kan je de oefeningen als eens proeven.
     • Bestaat meestal uit een avond, dagdeel van ong anderhalf tot twee uur.

TRE®- Initiatiedag:

     • Zo leer je de TRE®-methode, ervaar je het persoonlijk en krijg je meer theoretische achtergrond.
     • Meestal een dag waarin je een tweetal keer de oefeningen ervaart.

TRE®- Module 1 : opleidingsintroductie:

     • Je schrijft je in op de module 1 van de opleiding. Deze duurt 3 dagen. Zo leer je de TRE®-methode en de theoretische achtergrond beter begrijpen. Daarnaast ervaar je TRE® voor jezelf op een intensieve manier. En tenslotte maak je kennis met de ruime verscheidenheid aan tril-reacties.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vakantie met een meerwaarde.

Geniet van TRE® op een vakantie in Frankrijk: een zomerformule om tot rust te komen en energie op te doen.

Ben jij iemand die meestal voor anderen zorgt, als ouder of zorgverlener? Vind je doorheen het jaar de tijd niet om aan zelfzorg te doen? Ben je nieuwsgierig hoe TRE® voor jou werkt? Of zoek je naar een vakantie met een meerwaarde, waarin je vrij en ongebonden, onder mensen toch jezelf kunt zijn?


Meer informatie